Lâm Đồng 168 giờ (tuần 1 tháng 1/2019)
Cập nhật lúc 16:01, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/xD4EvslkbgQ

,
.