Lâm Đồng 168 giờ (tuần 3 tháng 2/2019)
Cập nhật lúc 16:43, Thứ Sáu, 15/02/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/i1_64xvQmlE

,
.