Lâm Đồng 168 giờ (tuần 4 tháng 2/2019)
Cập nhật lúc 17:19, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/4vdTxTQ4hQ0

,
.