Lâm Đồng 168 giờ (tuần 2 tháng 3/2019)
Cập nhật lúc 18:30, Thứ Sáu, 08/03/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/7ItzwyLLd3A

,
.