Lâm Đồng 168 giờ (tuần 5 tháng 3/2019)
Cập nhật lúc 05:22, Thứ Bảy, 30/03/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/jVGULI7JDOk

,
.