Lâm Đồng 168 giờ (tuần 2 tháng 5/2019)
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/yF3Gntn21i0

,
.