ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
Ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Cập nhật lúc 19:06, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/l9N6Nc4Ehtk

,
.