Lâm Đồng 168 giờ (tuần 1 tháng 6/2019)
Cập nhật lúc 18:59, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/pDcC6UFnhzM

,
.