Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019: Đà Lạt và Hoa

Cập nhật lúc 17:51, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

https://youtu.be/qj7AlRpD730

,