Media

https://youtu.be/vzNpliUxmaQ

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX
Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX
04:12, 06/12/2019