Nếp Quýt Đạ Tẻh lên Bản đồ Gạo đặc sản Việt Nam

Cập nhật lúc 09:26, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

https://youtu.be/FuysYRSULjU

,