Media

https://youtu.be/nIRNWMA9-to

Giữ vị quê hương trên vùng đất mới
Hơn chục năm trở lại đây, nghề làm bánh lọc đã trở thành thương hiệu riêng của xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh.
07:04, 18/04/2020