Media

https://youtu.be/fdNzBQpCgeU

Người dân Lâm Đồng hỗ trợ vùng dịch Ninh Thuận hơn 30 tấn nông sản
Phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái, nhiều người dân, vựa kinh doanh rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chung tay, tặng hàng chục tấn nông sản, chia sẻ với người dân vùng dịch Ninh Thuận vượt qua khó khăn.
08:04, 06/04/2020