Đảm bảo an toàn cho vận tải hàng hóa giữa đại dịch Covid-19

Cập nhật lúc 12:53, Thứ Ba, 27/07/2021 (GMT+7)

https://youtu.be/KIhDl0u2NzI

,