Thủ tướng chỉ đạo không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

C.PHONG 18:54, 28/02/2023

(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến nội dung bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và các thủ tục liên quan tới cư trú.

Công an TP Đà Lạt làm mã số định danh điện tử cho người dân địa phương
Công an TP Đà Lạt làm mã số định danh điện tử cho người dân địa phương

Công điện do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký thay Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong bối cảnh vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của Chính phủ về việc thi hành quy định của Luật Cư trú, nghị định của Chính phủ về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thực trạng này dẫn đến tình trạng gây phiền hà khi vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Một số địa phương đã kết nối, đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng thông tin dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh thực hiện nghiêm Luật Cư trú, nghị định của Chính phủ và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05 của Thủ tướng về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06.

Quán triệt đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền. Nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm việc kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tướng chỉ đạo không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trong Quý I/2023.

Đề nghị các bộ, địa phương theo phạm vi chức năng quản lý của mình, khẩn trương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung. Khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo các quy định.

Đồng thời, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nguyên nhân, giải pháp khắc phục gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấn chỉnh và xử lý.