269
10564
Xã hội
/xahoi/
null
Cập nhật 09:31, 25/07/2017 (GMT+7)
Quy định về cải tạo mặt bằng lĩnh vực nông nghiệp: Thực sự cấp thiết đối với sản xuất
Với đặc điểm địa hình đồi dốc, nhu cầu đất phục vụ nông nghiệp ngày càng rất cao, việc ban hành các quy định theo Quyết định số 1498 /QĐ-UBND ngày 6/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về san gạt, cải tạo mặt bằng (gọi tắt SGCT) là rất cấp thiết. Đây vừa là cơ sở pháp lý để áp dụng, vừa là căn cứ để giám sát, xử lý vi phạm nghiêm, kịp thời.
.
.
.