269
5501
Xã hội
/xahoi/
null
Cập nhật 09:05, 21/11/2014 (GMT+7)
Dù là hộ nghèo, cận nghèo hay không, tất cả hộ dân trong thôn Bình Hòa (xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh) đều được phân chia tiền hỗ trợ từ nguồn vốn của Chương trình 30a và Chương trình 135 (nguồn vốn lẽ ra chỉ dành riêng cho hộ nghèo và cận nghèo). Việc làm này đã khiến nhiều hộ dân bức xúc.
.
.
.