269
10564
Xã hội
/xahoi/
null
Cập nhật 09:21, 15/02/2019 (GMT+7)
Trồng rừng liệu có che phủ được rừng?
Mặc dù hàng năm diện tích rừng trồng mới không phải nhỏ, song tốc độ tàn phá rừng và lấn chiếm đất rừng lại lớn hơn nhiều. Theo đó, Nghị quyết đề ra về tăng độ che phủ rừng của Đức Trọng chắc chắn sẽ không đạt trong khi chỉ còn gần nửa nhiệm kỳ nữa để thực hiện.
.
.
.