CEO Prudential Việt Nam: Đổi mới là chiến lược dài hạn, không phải để quảng cáo
13:11 | 27/06/2022
(QC-LĐ online) - "Mọi sự thay đổi bắt nguồn từ giá trị cơ bản nhất của ngành bảo hiểm là vì con người", ông Phương Tiến Minh, CEO Prudential Việt Nam chia sẻ quan điểm trong chương trình The Next Power.
.