269
5501
Xã hội
/xahoi/
null
Cập nhật 16:48, 31/03/2015 (GMT+7)
Chung tay và khẩn trương hành động REDD+
Mới đây, tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế chứng kiến công bố và triển khai Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là PRAP). Đây là cơ hội lớn để tỉnh Lâm Đồng nỗ lực thực hiện hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng.
.
.
.