269
5501
Xã hội
/xahoi/
672681
Tiêu chí hộ nghèo mới giai đoạn 2011-2015
0
null
Tiêu chí hộ nghèo mới giai đoạn 2011-2015
Cập nhật lúc 14:19, Chủ Nhật, 24/10/2010 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiêu chí hộ nghèo khu vực nông thôn được quy định: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400 ngàn đồng/người/tháng trở xuống; khu vực thành thị những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500 ngàn đồng/người/tháng trở xuống.
 
Đối với tiêu chí hộ cận nghèo được xác định như sau: khu vực nông thôn: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng. Đây là những quy định mới nhất về chuẩn nghèo để tiến hành điều tra, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc.
 
Những hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng không sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên sẽ không được đưa vào điều tra; hộ gia đình di cư đến sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên sẽ được đưa vào điều tra.

Nguyệt Thu
,
Ý kiến của bạn