269
5501
Xã hội
/xahoi/
790617
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh
0
null
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh
Cập nhật lúc 14:22, Chủ Nhật, 04/09/2011 (GMT+7)
Với chủ đề tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, trong năm học mới 2011- 2012, Ngành Giáo dục Lâm Đồng đã đề ra những giải pháp đột phá cụ thể. Trong dịp này, Báo Lâm Đồng đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Anh Phương, Nhà giáo ưu tú, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng.

PV: Nâng cao chất lượng giáo dục (GD) được ngành đặt ra trong những năm gần đây. Trong năm học vừa qua, việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng GD đã được thực hiện như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Anh Phương
Bà Nguyễn Thị Anh Phương
Bà Nguyễn Thị Anh Phương: Công tác đổi mới quản lý GD được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp mang tính đột phá thúc đẩy đổi mới nên được toàn Ngành GD Lâm Đồng triển khai khá đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, Lâm Đồng đã xây dựng các đề án lớn làm định hướng phát triển GD cho 5 năm 2010 - 2015; Đề án xây dựng và phát triển hệ thống trường chuyên của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020; Đề án dạy học ngoại ngữ; Đề án phòng chống bạo lực học đường; Đề án học phí; Đề án chuyển đổi loại hình trường lớp; Đề án phổ cập mầm non 5 tuổi; Kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015.
   
Trong năm học 2010 - 2011 vừa qua, với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, GD Lâm Đồng đã nỗ lực toàn ngành phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra . Trước nhất là việc thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn của ngành, đặc biệt là các cuộc vận động “Hai không”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”. Các cuộc vận động và phong trào trên sau nhiều năm triển khai đã thể hiện rõ hiệu quả ở từng bậc học, tạo môi trường dạy học lành mạnh và trung thực trong các nhà trường.
   
Cùng đó, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng được thực hiện như triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong các trường THCS và THPT; tăng cường sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn, sử dụng thiết bị dạy học tự làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ngành cũng củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở GD thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo GD chuyên nghiệp. Trong công tác phổ cập GD, tính đến 30/5/2011 đã có 12/12 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; có 147/148 xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và 144/148 xã đạt chuẩn phổ cập THCS.

Trong năm học vừa qua, cơ sở vật chất trường lớp cũng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, làm nền tảng để từng bước hội nhập với giáo dục quốc tế. Tính đến năm học 2010 - 2011 đã có 125/644 trường đạt chuẩn quốc gia, Năm qua cũng có 32 học sinh đạt giải quốc gia, trong đó có 13 giải ba, 19 giải khuyến khích. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 93,54%, tăng 1,5 % so với năm học trước. Đặc biệt, sau 4 năm phấn đấu Lâm Đồng không còn trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp đạt dưới 50%. Ngành GD Lâm Đồng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 33/CT- TTCP và được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2010 - 2011.

PV: Những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2011- 2012 là gì và các giải pháp của ngành để thực hiện các nhiệm vụ này?

Bà Nguyễn Thị Anh Phương: Chủ đề của năm học mới 2011- 2012 này vẫn là “Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”. Ngành sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:
   
- Tiếp tục đổi mới quản lý GD, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng GD, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng GD.

- Chăm lo công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cả vật chất và tinh thần, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra và đánh giá ở phổ thông theo hướng giảm tải, rà soát. Đặc biệt, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy, học và quản lý gắn với đẩy mạnh phát triển chương trình dạy ngoại ngữ trong từng cấp học.

- Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách phù hợp và hiệu quả hơn theo hướng ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển GD; huy động toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng chuẩn và hiện đại.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt và các cuộc vận động ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm học 2011- 2012 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm học này.

Để phát triển GD Lâm Đồng theo hướng bền vững cả về qui mô và chất lượng thì ngay từ đầu năm học này ngành tiếp tục chọn đổi mới quản lý GD và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD là hai giải pháp đột phá của ngành. Cùng đó, ngành cũng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại .

PV: Xin cảm ơn bà!
 
Gia Khánh (thực hiện)  
,
Ý kiến của bạn