269
5501
Xã hội
/xahoi/
843650
Cần khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính
0
null
Cần khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính
Cập nhật lúc 16:08, Thứ Tư, 20/06/2012 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và kế hoạch, chương trình cải cách thủ tục hành chính năm 2012, ngày 5/1/2012, UBND tỉnh có văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 16/1/2012 lại ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Do các sở, ngành và địa phương chưa tích cực, quyết liệt tổ chức thực hiện nên đến nay UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện như đã chỉ đạo. Mặt khác, thời gian qua có nhiều văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành có hiệu lực điều chỉnh các quy định về thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng… nhưng một số sở vẫn chưa tiến hành rà soát, thống kế bổ sung trình UBND tỉnh quyết định công bố để làm cơ sở áp dụng thực hiện; có sở còn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực…

Nhằm khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đang yêu cầu các sở, ngành và địa phương (bao gồm cả cấp xã) khẩn trương rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện để trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung; tổ chức niêm yết công khai và thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào quá trình chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính. Căn cứ Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh, các cơ quan và đơn vị thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách không còn phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế. Khi tham mưu văn bản quy phạm pháp luật có những quy định liên quan đến thủ tục hành chính phải tổ chức thực hiện việc đánh giá tác động đối với quy định về thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; tuân thủ nguyên tắc chỉ ban hành quy định về thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp…

BÌNH NGUYÊN

,
Ý kiến của bạn
.