269
5501
Xã hội
/xahoi/
897811
Hội Nông dân và vai trò trong xây dựng nông thôn Lâm Đồng
0
null
Hội Nông dân và vai trò trong xây dựng nông thôn Lâm Đồng
Cập nhật lúc 14:47, Thứ Ba, 26/02/2013 (GMT+7)

Lâm Đồng có gần 70% dân cư sống bằng nông nghiệp nên việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân là vô cùng quan trọng để có một nông thôn tiến bộ và bền vững. Trong đó, vai trò của Hội Nông dân giữ một vị trí quan trọng, vì vậy nâng cao vai trò của Hội cũng chính là nâng cao vai trò, tiếng nói của người nông dân. Chính bởi nhận thức rõ vai trò của Hội Nông dân, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Kết luận số 61-KL/TW và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 673/QĐTTg khẳng định, tất cả các ngành, các cấp đều phải phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong công tác “tam nông”.

Thu hoạch cà phê
Thu hoạch cà phê


Ngay khi Kết luận 61-KL/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã xác định phải thực hiện tốt những nội dung của Kết luận. Ban chỉ đạo 61 của tỉnh được thành lập với mục tiêu triển khai thực hiện Chương trình Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2012”. Những nội dung chính như xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện; củng cố Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được triển khai nhanh chóng. Bên cạnh đó, Quyết định số 673/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” cũng được Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện. Quỹ hỗ trợ nông dân đã được thành lập và được tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng và 4 huyện đã bổ sung nguồn vốn ngân sách cho Quỹ gồm: Đạ Huoai 100 triệu đồng, Đạ Tẻh 100 triệu đồng, Bảo Lâm 150 và Di Linh là 50 triệu đồng. Ban chỉ đạo 61 của tỉnh cũng kiểm tra và yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện tốt Kết luận 61-KL/TW, đưa Kết luận 61 vào triển khai trong thực tế chứ không chỉ trong công tác tuyên truyền. Các hoạt động trên trong thực tế đã được thực hiện và mang lại lợi ích tích cực cho hội viên nông dân cũng như nâng cao vai trò, vị thế của các cấp Hội.

Không dừng lại ở việc chờ vào sự hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành, các cấp, bản thân các cấp Hội Nông dân đã có nhiều hoạt động để tự nâng cao vai trò của mình trong công tác xây dựng “tam nông”. Quỹ hỗ trợ nông dân hiện đã có trên 9 tỷ đồng từ các nguồn uỷ thác của Trung ương Hội, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động khác. Số tiền này được dùng cho vay thực hiện 20 dự án, nhóm hộ với trên 300 hộ nông dân tham gia xây dựng các mô hình chăn nuôi bò sữa, bò sinh sản, cải tạo vườn cà phê già cỗi, trồng rau hoa trong nhà kính, cải tạo và thâm canh cao su. Các dự án này triển khai đều gặp thuận lợi, giúp người dân thoát nghèo làm giàu và trả nợ đúng hạn… Từ các nguồn vốn khác, Hội Nông dân tỉnh đã cho hàng trăm nông hộ vay số tiền trên 2 tỷ đồng giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. Quỹ hỗ trợ nông dân các huyện cũng liên tục được phát triển từ nguồn ủng hộ của cán bộ hội viên và các hoạt động gây quỹ khác.

Không chỉ  độc lập hoạt động, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với hầu hết các sở, ban ngành để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã  hội nông thôn. Hội ký kết với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa pháp luật về nông thôn, đưa vốn về cho bà con, mở rộng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… và hầu hết những hoạt động ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nông dân. Hội còn phối hợp với các công ty để đưa phân bón, máy móc nông nghiệp trả chậm tới cho bà con cải thiện năng suất lao động. Ngoài ra, Nông dân tỉnh cũng phối hợp với các tổ chức phi chính phủ như Heifer, ADB  thực hiện nhiều dự án cải thiện sinh kế, cải thiện môi trường nông thôn đạt kết quả rất tốt. Có thể nói, đời sống của nông dân Lâm Đồng, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người thay đổi không ít nhờ những hoạt động phối hợp của Hội Nông dân và các ban ngành, doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng xác định, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức Hội, thu hút hội viên và tiếp tục tìm kiếm mọi nguồn lực để hỗ trợ bà con nông dân. Qua đó, vai trò của Hội sẽ được nâng cao, trở thành đại diện đích thực cho tiếng nói của người nông dân. Qua thời gian, Hội Nông dân đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của hội viên nông dân, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao phó, từng bước thể hiện Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trần Duy Việt (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng)
 

,
Ý kiến của bạn
.