Mức đóng các loại bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp năm 2014
Cập nhật lúc 09:36, Thứ Ba, 10/12/2013 (GMT+7)
(LĐ online) - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các cơ quan và đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về mức đóng các loại bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp được áp dụng từ 1.1.2014. 
 
Theo đó, bắt đầu từ 1.1.2014, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội có mức đóng như sau: Mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 26%, mức đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% và bảo hiểm thất nghiệp bằng 2% so với tiền lương, tiền công tháng của người lao động. 
 
Trong mức quy định trên, người lao động có mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 8%, bảo hiểm y tế bằng 1,5% và bảo hiểm thất nghiệp là 1% so với mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động. Cùng đó, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm cho người lao động với mức 18% đối với bảo hiểm xã hội, 3% đối với bảo hiểm y tế và 1% đối với bảo hiểm thất nghiệp so với mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động.
 
K.D
,
.