CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD LÂM ĐỒNG:
Thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tại BQL rừng phòng hộ
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Tư, 14/09/2016 (GMT+7)
Trong khuôn khổ Chương trình UN - REDD Việt Nam giai đoạn II; nhằm thí điểm chia sẻ lợi ích gắn với Kế hoạch hành động REDD+ cấp cơ sở (SiRAP), ngày 8/9, Ban quản lý (BQL) Chương trình UN-REDD tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là bên A) đã ký kết Thỏa thuận với 3 BQL rừng phòng hộ (RPH) tỉnh Lâm Đồng (bên B). Theo đó, bên A hỗ trợ cho bên B triển khai thực hiện hoạt động thuộc Kế hoạch hành động REDD+ những nội dung cụ thể từ ngày 1/4/2016 đến 31/12/2018 và tổng kinh phí gần 6 tỉ đồng. 
 
Lễ ký kết thỏa thuận giữa BQL Chương trình UN-REDD Lâm Đồng và các BQLRPH
Lễ ký kết thỏa thuận giữa BQL Chương trình UN-REDD Lâm Đồng và các BQLRPH
Tình hình hiện trạng 
 
Tại BQLRPH Nam Ban hiện có diện tích 22.174,78 ha (trong đó, RPH gần 6.000 ha, rừng sản xuất (RSX) gần 15.800 ha, đất quy hoạch cho lâm nghiệp gần 400 ha) và diện tích đất có rừng 15.242,1 ha. Hiện trạng sử dụng rừng và đất lâm nghiệp khu vực thực hiện SiRAP như sau: xã Phú Sơn 12.318,93 ha, độ che phủ 57,5%; xã Phi Tô 4.062,13 ha, độ che phủ 32,7%; xã Đông Thanh 1.693,18 ha, độ che phủ 31,97%. Diện tích rừng đưa vào thí điểm là 2.800 ha (RPH 697,74 ha và RSX 2.108,73 ha). Với BQLRPH Tân Thượng, diện tích 5.733 ha; trong đó đất chưa có rừng cho lâm nghiệp 2.233,70 ha và đất có rừng 3.499,30 ha. Diện tích thí điểm 2.800 ha (RPH 2.108,99 ha và RSX 691,01 ha). BQLRPH Lán Tranh 12.274,59 ha (đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 6.698,83 ha và đất quy hoạch cho lâm nghiệp 12.274,59 ha (trong đó đất có rừng 5.505,29 ha). Hiện trạng rừng và đất rừng khu vực thực hiện SiRAP: xã Phúc Thọ 4.425,65 ha, độ che phủ 49,78%; xã Tân Thanh 6.650,64 ha, độ che phủ 51,07%. Diện tích thí điểm 2.500 ha (RPH 1.754,00 ha; RSX 746,00 ha).     
 
Theo 3 BQLRPH, các vấn đề thách thức trong công tác QLBVR nói chung là: Diện tích rừng quản lý lớn, phức tạp, lực lượng mỏng, thiếu công cụ hỗ trợ. Nhiều đối tượng khi bị lực lượng BVR của đơn vị bắt quả tang có hành vi cản trở, hành hung và đe dọa. Nhận thức về công tác QLBVR của người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Cùng đó, nhu cầu tích lũy đất ở, đất sản xuất cũng như nhu cầu sử dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ tăng cao do lợi nhuận thương mại, gây áp lực lớn trong công tác QLBVR. Một thử thách khác nữa là cháy rừng do người dân bất cẩn trong sử dụng lửa để khai thác lâm sản, đốt nương làm rẫy...     
 
Những nội dung thỏa thuận
 
Mục tiêu chung là tìm các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng, các rào cản đối với QL&BVR tại địa phương, cải thiện sinh kế, hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, hướng đến BV&PTR bền vững, góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh và quốc gia. Theo đó, mục tiêu cụ thể là nâng cao nhận thức của cộng đồng; BV&PTR và cải thiện sinh kế cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia QLBVR. Mức hỗ trợ cụ thể: BQLRPH Tân Thượng 2.065.310.000 đồng; BQLRPH Nam Ban 2.063.940.000 đồng và BQLRPH Lán Tranh là 1.847.651.300 đồng. 
 
Hai bên đã thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên. Với bên A, thẩm định và phê duyệt kế hoạch thực hiện của bên B theo SiRAP được duyệt; đảm bảo kinh phí theo đúng kế hoạch thực hiện các hoạt động đã được quy định; hướng dẫn tổ chức thực hiện theo Thỏa thuận, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và kế hoạch theo quy định. Mặt khác, tổ chức và phối hợp với bên B trong giám sát, nghiệm thu, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện kế hoạch hành động REDD+. Bảo đảm việc thực hiện SiRAP theo đúng mục tiêu, nội dung đã được duyệt và thỏa thuận với nhà tài trợ, đối tác quốc tế; đảm bảo tuân thủ các điều kiện thực hiện và giải ngân cho bên B theo SiRAP được duyệt; kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu bên B sửa chữa những sai sót trong việc thực hiện SiRAP; đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng nếu bên B vi phạm Thỏa thuận nghiêm trọng và không có hướng khắc phục.
 
Trách nhiệm của bên B bao gồm: Mở tài khoản REDD+ tại Ngân hàng để tiếp nhận nguồn kinh phí; tổ chức thực hiện Thỏa thuận theo đúng SiRAP và hướng dẫn của BQL Chương trình UN-REDD tỉnh Lâm Đồng và quy định của pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, nội dung Thỏa thuận đã ký kết. Chịu trách nhiệm về nguồn vốn hỗ trợ; có trách nhiệm thông báo, công bố Quyết định phê duyệt SiRAP BQLRPH, niêm yết công khai kế hoạch này tại trụ sở và các xã trong lâm phần và thông báo danh sách các bên ở địa phương tham gia thực hiện SiRAP. Đồng thời, thực hiện tất cả các cam kết và điều kiện đã được nêu trong SiRAP được duyệt; phối hợp với UBND các xã liên quan huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã, cộng đồng người dân tại các thôn tích cực tham gia các hoạt động đã ký kết… Mặt khác, phối hợp với bên A và hướng dẫn UBND các xã, các bên liên quan ở cấp cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, nghiệm thu, quản lý các hoạt động và báo cáo kịp thời; phối hợp với UBND các xã, các bên liên quan ở địa phương đảm bảo trong quá trình thực hiện SiRAP, RIA, các bên tham gia không vi phạm pháp luật về BV&PTR ở những nơi nằm ngoài phạm vi địa bàn thực hiện SiRAP, RIA. Trường hợp vi phạm, các bên phải bị xử lý theo quy định của pháp luật...
 
Các nhóm hoạt động cụ thể là: Trực tiếp BVPTR (Khoán QLBVR từ nguồn bổ sung thêm của UN-REDD; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra BVR; hỗ trợ đồng phục tuần tra BVR (quần, áo, mũ, võng, ủng, nhà bạt, phi nhựa, máy cole, can đựng nước…); hỗ trợ máy định vị; hỗ trợ trang thiết bị và tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng. Nhóm hỗ trợ QLBVR (hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân như: tập huấn canh tác cây cà phê, bơ, sầu riêng đối với Tân Thượng; hỗ trợ giống lâm nghiệp trồng xen vào cây cà phê như sao đen, dổi xanh đối với Nam Ban hay cây sao, muồng đối với Lán Tranh…); tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Cuối cùng là nhóm hoạt động quản lý…
 
MINH ĐẠO 
,
.