Hoàn nguyên trên 70% đường mới được cấp phép
Cập nhật lúc 15:57, Thứ Tư, 30/11/2016 (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hoàn nguyên các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước thành phố Đà Lạt thời gian qua đã gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHHMTV Cấp thoát nước Lâm Đồng tạm thời chưa triển khai thi công các hạng mục công trình đã được cấp phép thi công đào đường, tập trung kiểm tra, rà soát hoàn nguyên đối với các tuyến đường đã và đang thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định.
 
Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, sau khi đơn vị thi công hoàn thành dứt điểm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật việc hoàn nguyên trên 70% số lượng tuyến đường của mỗi đợt cấp phép thi công, báo cáo UBND thành phố Đà Lạt, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải kiểm tra đạt yêu cầu thì mới được cấp phép tiếp tục thi công.
 
NGUYỆT THU
,
.