Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 17:03, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)
Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Nghị quyết số 30 về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, mức học phí đối với các bậc học theo khu vực I, II, III như sau: giáo dục mầm non ở khối nhà trẻ từ 20 - 60 ngàn đồng/tháng/cháu, mẫu giáo học 1 buổi/ngày từ 20 - 70 ngàn đồng/tháng/cháu, mẫu giáo học 2 buổi/ngày từ 30 - 90 ngàn đồng/tháng/cháu; THCS từ 20 - 60 ngàn đồng/tháng/học sinh; THPT và GDTX từ 25 - 70 ngàn đồng/tháng/học sinh. 
 
Mức học phí đối với học nghề phổ thông khu vực I, II, III như sau: THCS từ 30 - 70 ngàn đồng/học kỳ/học sinh; THPT từ 40 - 80 ngàn đồng/học kỳ/học sinh. 
 
Mức học phí đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp và giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục công lập tăng dần từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 như sau: nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông - lâm - thủy sản từ 376 ngàn đồng lên 552 ngàn đồng/tháng/sinh viên ở hệ trung cấp và 432 ngàn đồng lên 624 ngàn đồng/tháng/sinh viên ở hệ cao đẳng; nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch từ 440 ngàn đồng lên 656 ngàn đồng/tháng/sinh viên hệ trung cấp và 504 ngàn đồng lên 752 ngàn đồng/tháng/sinh viên hệ cao đẳng; nhóm ngành Y dược từ 680 ngàn đồng lên 1 triệu đồng/tháng/sinh viên hệ trung cấp và 780 ngàn đồng lên 1 triệu 140 ngàn đồng/tháng/sinh viên hệ cao đẳng. 
 
Học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo kỹ năng và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác do các cơ sở giáo dục chủ động tính toán và quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, đảm bảo tính công khai, minh bạch. 
 
Học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức đào tạo giáo dục thường xuyên áp dụng mức không vượt quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại các cơ sở giáo dục cao đẳng, trung cấp và giáo dục nghề nghiệp. 
 
Mức học phí học lại cao đẳng, trung cấp và giáo dục nghề nghiệp bằng mức trần học phí quy định với từng loại hình đơn vị của năm học lại. Học phí đào tạo tính theo tín chỉ, mô-đun: mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm, ngành nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa.
 
VIỆT HÙNG
,
.