Quy định về phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh
Cập nhật lúc 17:02, Thứ Năm, 22/12/2016 (GMT+7)
Nghị quyết 34 về quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh tại trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vừa được Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận ký. 
 
Đối tượng được áp dụng là học sinh tiểu học, THCS và THPT. Học sinh tiểu học và THCS phải bảo đảm một trong các điều kiện sau: Là học sinh bán trú đang học tại các trường PT DTNT; Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, THCS thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi, nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, THCS thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi, nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. 
 
Đối với học sinh THPT là người DTTS phải đang học tại trường THPT hoặc cấp THPT tại trường PT có nhiều cấp học; Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh, ngoài các điều kiện trên còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo. 
 
Đối với các trường phổ thông (PT) dân tộc bán trú; trường PT có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo Quy định số 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường PT ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thì khoảng cách quy định là từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh THCS và từ 10 km trở lên đối với học sinh THPT. Địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: phải qua sông, suối không có cầu, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt, lở đất, đá. Địa bàn: xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi. 
 
Trường PT dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú và trường PT có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định của Nghị quyết này được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 250% mức lương cơ sở/1 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức, nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức nêu trên/1 tháng và không quá 9 tháng/năm.
 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/12/2016. 
 
VIỆT HÀO
,
.