Công nhận 15 đơn vị chính quyền cơ sở đạt vững mạnh
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)
Vừa qua, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành quyết định công nhận chính quyền cơ sở đạt vững mạnh trong năm 2016 gồm 15 đơn vị và 1 đơn vị đạt khá. Trong đó có 5 đơn vị đạt vững mạnh tiêu biểu từ 3-5 năm liền. 
 
Trong năm 2016, sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của 16 đơn vị chính quyền cơ sở phường, xã đã góp phần quan trọng để thành phố Đà Lạt đạt những chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá cao.     
 
Như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9,4%/năm; thu ngân sách nhà nước vượt hơn 5,3% dự toán; cơ cấu dịch vụ - thương mại 65%, công nghiệp - xây dựng 17,4% và nông - lâm - thủy 17,6%; đón hơn 4,3 triệu khách du lịch; thu nhập bình quân đầu người 67 triệu đồng/năm. 
 
Các chỉ tiêu về xã hội cũng đạt khá cao gồm: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 94 - 96% tổ dân phố, thôn, cơ quan, trường học, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa…
 
Về môi trường còn đạt những chỉ tiêu đáng kể: 99,5% tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 98,5% chất thải rắn được thu gom, xử lý; độ che phủ rừng 48,3%...
 
MẠC KHẢI 
,
.