"Huy động tối đa, duy trì tối đa, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo"
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)
Đó là phương châm đã giúp ngành Giáo dục Lâm Hà luôn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD - XMC).
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo PCGD - XMC thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học thực hiện nội dung chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, duy trì sĩ số. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác này, đặc biệt là các xã, thị trấn có tỷ lệ huy động trẻ ra lớp thấp. 
 
Hàng năm, Ban chỉ đạo PCGD - XMC huyện đều duy trì việc kiểm tra, đánh giá công nhận đạt chuẩn PCGD - XMC cấp xã và đề nghị Ban chỉ đạo PCGD - XMC tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn PCGD - XMC đúng theo thời gian quy định. 
 
Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn về PCGD - XMC huyện Lâm Hà đều đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận huyện Lâm Hà duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Toàn huyện có 4/16 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 và 12/16 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3. Tổng số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 là 16/16. 
 
Để làm tốt công tác XMC, Lâm Hà chú trọng phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Ban chỉ đạo PCGD - XMC đã tham mưu với UBND huyện bố trí cán bộ quản lý, giáo viên trường tiểu học, THCS làm việc tại trung tâm; đồng thời, chỉ đạo Trường Tiểu học Tân Thanh phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng mở được 2 lớp xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho hơn 70 đồng bào dân tộc tại xã Tân Thanh. Đến năm 2015, toàn huyện Lâm Hà tổng số người độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ 98.915/106.089, đạt 93,24%; 3/16 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 1 và 13/16 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2.
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng Phòng GDĐT Lâm Hà nhận xét: Từ kết quả của công tác PCGD - XMC, chất lượng hiệu quả giáo dục, công tác duy trì sĩ số các cấp học ở địa phương đều chuyển biến rõ rệt. Các trường đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong việc vận động học sinh bỏ học giữa chừng đi học lại. 
 
Năm học 2015 - 2016, tỷ lệ học sinh bỏ học ở tiểu học còn 0,01% (giảm 0,3%), ở THCS còn 2,06% (giảm 1,36%), so với năm học 2011 - 2012. 
 
Công tác phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp tục được chăm lo, xây dựng. Đến cuối năm học 2015 - 2016, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo là 99,85%, trong đó, 81,52% trên chuẩn. 
 
Cùng với đó, cơ sở vật chất các trường học ngày càng được đầu tư xây dựng. Hiện nay, toàn huyện có 29/82 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 35,3%, tăng 19 trường so với năm học 2011 - 2012.
 
VIỆT HÙNG
,
.