Triển khai 2 nhiệm vụ khoa học đầu tiên trong năm 2017
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng vừa được giao tổ chức triển khai 2 nhiệm vụ đầu tiên trong năm 2017.
 
Nhiệm vụ thứ nhất là “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng” với việc tuyển chọn đơn vị thực hiện 2 - 3 mô hình du lịch, trong đó có ít nhất 1 mô hình khai thác các giá trị văn hóa bản địa Lâm Đồng. Đồng thời nghiên cứu, đánh giá thực trạng, xác định tiềm năng, làm cơ sở đề xuất giải pháp khả thi để phát triển bền vững du lịch cộng đồng trên địa bàn. 
 
Nhiệm vụ thứ hai là “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian để quản lý tài nguyên thiên nhiên Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang”, giao trực tiếp cho Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà) thực hiện. Kết quả này sẽ tổng hợp sự thay đổi sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên rừng từ năm 1995 đến nay. Qua đó xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.
 
VŨ VĂN
 
,
.