Xây mới, sửa chữa 16 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)
Trong năm 2016, huyện Đức Trọng đã triển khai thực hiện hỗ trợ 16 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Đề án 654 của UBND tỉnh (hỗ trợ người nghèo làm nhà ở) tại các xã: N’thol Hạ, Tà Hine, Tà Năng và Đa Quyn.
 
Trong đó, có 15 căn nhà xây mới, 1 căn nhà sửa chữa, với tổng kinh phí là 880 triệu đồng (nguồn Quỹ vì người nghèo: 387,5 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 77,5 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 360 triệu đồng và hộ dân đối ứng là 55 triệu đồng).
 
Ngoài ra, huyện Đức Trọng còn thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 1.171 hộ nghèo người dân tộc thiểu số và 15 hộ người dân tộc thiểu số là đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền 697,3 triệu đồng.
 
Thy Vũ
,
.