Đam Rông: Thêm 2 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa cấp bằng công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế cho 2 trạm y tế của huyện Đam Rông là Trạm Y tế xã Đạ Tông và Trạm Y tế xã Đạ M’rông, nâng tổng số trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia đến nay trên địa bàn huyện lên 6/8 trạm y tế xã. 
 
Để đạt được kết quả này, những năm qua, huyện Đam Rông đã kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu; đồng thời, làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo tuyến về chuyên môn, cũng như tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, gắn với đào tạo nguồn nhân lực. 
 
Những trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế đã giúp cho công tác khám, chữa bệnh của người dân được thuận lợi hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và chất lượng các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.
 
Lê Tuấn
,
.