Thực hiện mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh khi có hướng dẫn
Cập nhật lúc 16:40, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh mới ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, có 2 cơ quan trực thuộc Sở Y tế là: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 
 
Quy định các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có cùng chức năng (khi có hướng dẫn của Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật); các Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm có giường bệnh chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc thành lập Bệnh viện chuyên khoa khi có nhu cầu và có đủ điều kiện về nguồn lực. 
 
Đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng gồm: Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tuyến tỉnh và các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh phù hợp với nhu cầu và thực tế của địa phương. Chỉ thành lập Bệnh viện đa khoa ở tuyến huyện khi thực sự có nhu cầu, điều kiện và phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Bệnh viện hạng II trở lên do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
AN NHIÊN
,
.