Đam Rông đi đầu trong bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển
Cập nhật lúc 16:06, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)
Huyện Đam Rông được UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp.
 
Theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ huyện, từ năm 2005 đến nay, huyện Đam Rông đã cử 83 học sinh là con em đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên có đủ điều kiện đi học hệ cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, trong đó đã có 61 sinh viên ra trường và được bố trí việc làm ổn định. Hiện nay, còn 22 sinh viên hệ cử tuyển chuẩn bị tốt nghiệp, huyện sẽ có kế hoạch ưu tiên bố trí việc làm theo năng lực chuyên môn, nhằm phát huy năng lực, sở trường, cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở địa phương. 
 
Lê Tuấn
,
.