Họp bàn đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền, PBGDPL
Cập nhật lúc 16:47, Thứ Năm, 20/04/2017 (GMT+7)
Chiều ngày 19/4, đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và những năm tiếp theo. 
 
Tại cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Liêm cho biết, mặc dù Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhưng từ đầu năm đến nay, hầu như chưa triển khai thực hiện được. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là Sở Tài chính không đưa vào dự toán ngân sách để trình HĐND quyết định. Mặc dù vào tháng 7/2016, Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL đã lập dự toán kinh tế đầu tư cho công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2017 trên 2,7 tỷ đồng. 
 
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng chí Trần Ngọc Liêm kết luận: Giao Sở Tài chính rà soát trong kinh phí chi thường xuyên của các sở, ban, ngành có bao nhiêu kinh phí chi cho mục đích tuyên truyền, PBGDPL ,nếu đơn vị nào chi sai mục đích thì thu hồi, đơn vị nào chưa có thì lập dự toán về cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền PBGDPL. Trước mắt, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh tạm sử dụng kinh phí chi thường xuyên chi cho hoạt động tuyên truyền PBGDPL...
 
Đại Huynh 
 
 
,
.