Lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật lúc 08:05, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)
Lâm Đồng là một trong các tỉnh đi đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và thuận tiện mang lại sự hài lòng cao.
 
Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: P.V
Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: P.V
Dịch vụ hành chính công “một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.
 
Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và các quyết định về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình hành động như: Quyết định 2458/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Ban hành các văn bản chỉ đạo gồm: Kế hoạch cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 năm 2016; Ký kết Thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với Viễn thông Lâm Đồng...; trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng lộ trình và triển khai kịp thời, hiệu quả giao dịch điện tử một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiện lợi khi tham gia.
 
Có 4 mức độ dịch vụ công: Mức độ 1, là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; Mức độ 2, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Mức độ 3, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Mức độ 4, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đã nghiên cứu kỹ các giải pháp của các doanh nghiệp viễn thông CNTT, tổ chức đi thực tế tại một số địa phương triển khai sớm trong cả nước dịch vụ công trực tuyến, nhất là hệ thống phần mềm điện tử một cửa.

 
UBND tỉnh đã thống nhất chọn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - đơn vị đã áp dụng và triển khai thành công giải pháp cho nhiều địa phương trong cả nước để cung cấp và triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh.
 
 Được biết, hệ thống VNPT- IGate được triển khai chạy trên hệ thống điện toán đám mây, trên nền tảng công nghệ web và được xây dựng theo mô hình 3 lớp MVC. Hệ thống cho phép công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Triển khai ứng dụng, vận hành hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://motcua.lamdong.gov.vn để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
 
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 18 cơ quan cấp tỉnh, 12 UBND huyện và thành phố, 19 UBND cấp xã đã được trang bị hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp được 1.079/1495 thủ tục hành chính. Các đơn vị cấp tỉnh đã cung cấp 852 thủ tục (trong đó: có 171 thủ tục đạt mức độ 3, 15 thủ tục đạt mức độ 4); các đơn vị cấp huyện cung cấp 227 thủ tục (trong đó: 24 thủ tục đạt mức độ 3, 28 thủ tục đạt mức độ 4); còn các đơn vị cấp xã, phường đã cung cấp 80 thủ tục (trong đó: có 4 thủ tục đạt mức độ 3). Đặc biệt đã liên thông 42 thủ tục hành chính từ cơ sở đến UBND tỉnh qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
 
Ông Lê Thanh Liêm, Phó GĐ Sở Thông tin - Truyền thông cho biết: “Thời gian qua, Sở Thông tin - Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Muốn làm được điều này, cần phải quán triệt toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ. Thông qua đấy, đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các cấp quản lý và mong muốn của người dân về một nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông VNPT - IGate, năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận trong ứng dụng CNTT vào ngành mình. Không chỉ tạo dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; điều này còn tạo nên giá trị khác biệt về nâng cao chỉ số sẵn sàng phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh đến thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo”. 
 
PHONG VÂN
,
.