Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)
Nhiều giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng triển khai trong năm 2017 này nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập mới cũng như hỗ trợ doanh nghiệp. 
 
Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa đăng ký kinh doanh của Sở KHĐT. Ảnh: V.T
Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa đăng ký kinh doanh của Sở KHĐT. Ảnh: V.T
Rút ngắn thời gian 
 
Theo ông Trương Văn Nhân, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, cho đến nay, Sở đã công khai và minh bạch hóa tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp (DN) tại nơi tiếp dân, ở bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính tỉnh và trên trang mạng của Sở. 
 
Trong cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, Sở đến nay đã liên thông với các cơ quan có liên quan trong tỉnh và trung ương, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục đăng ký và thay đổi nội dung đăng ký DN tại cơ quan đăng ký kinh doanh đúng quy trình với thời gian không quá 3 ngày làm việc.
 
Để rút ngắn thời gian này đồng thời thực hiện cam kết của UBND tỉnh Lâm Đồng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bắt đầu từ 10/1/2017, Sở đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký DN xuống còn 2 ngày với 5 thủ tục. 
 
Cụ thể, 5 thủ tục này gồm thủ tục thành lập mới DN tư nhân; thủ tục thành lập mới chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thủ tục công bố mẫu dấu mới và thay đổi mẫu dấu của DN; thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở DN; thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy DN. Tất cả 5 thủ tục này sẽ được rút ngắn tù 3 ngày như trước xuống còn 2 ngày làm việc kể từ ngày DN nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 
Đến nay Sở đã công bố các nội dung đăng ký DN lên hệ thống Thông tin đăng ký DN Quốc gia đồng thời đưa số liệu về đăng ký kinh doanh hằng tháng lên trang mạng của Sở; cung cấp thông tin về đăng ký DN cho các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
 
Trong năm 2017, Sở KHĐT Lâm Đồng đang nỗ lực giảm thời gian giải quyết tất cả các thủ tục đăng ký DN qua mạng xuống chỉ còn 2 ngày, đồng thời sẽ tiếp tục giảm thêm một số thủ tục khác trong đăng ký DN tại bộ phận một cửa xuống còn 2 ngày.
 
Thường xuyên hậu kiểm 
 
Cùng với rút ngắn thời gian, theo ông Nhân còn tăng cường công tác hỗ trợ DN. 
 
Qua đó, đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa; thẩm định điều lệ cho các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%; tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình trợ giúp DN; phối hợp các ngành, các cấp liên quan cùng đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của DN; đề xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Hằng năm, Sở KHĐT Lâm Đồng thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tỉnh tổ chức các đợt hậu kiểm, như trong năm 2016 đã kiểm tra 135 DN; trong đó, có 88 DN tại Đà Lạt, 23 DN tại Đạ Tẻh, 24 DN tại Đam Rông. Thông qua các đợt kiểm tra này các ngành chức năng tỉnh nhắc nhỏ, giúp đỡ các DN bổ sung các mặt còn thiếu trong hoạt động như giấy chứng nhận góp vốn, công tác lưu trữ hồ sơ…
 
Sở cũng phối hợp với Cục Thuế tỉnh xác minh lại các doanh nghiệp trong tình trạng ngừng hoạt động, đóng mã số thuế, bỏ địa điểm kinh doanh nhưng còn nợ đọng thuế hoặc đã giải thể với cơ quan thuế nhưng chưa làm thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật DN. Trên cơ sở này, Sở sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, xóa tên trên hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia theo quy định. 
 
Giảm thấp nhất hồ sơ trễ hạn
 
Một điều đáng ghi nhận của Lâm Đồng thời gian gần đây là số lượng hồ sơ đăng ký kinh doanh gia tăng rất nhanh. “Mỗi ngày trung bình chúng tôi có từ 20 - 30 hồ sơ đăng ký kinh doanh mới, tạo sức ép cho cán bộ tiếp nhận, song đây là điều đáng mừng trong khởi nghiệp của tỉnh nên phải nỗ lực giải quyết” - ông Nhân cho biết.
 
Trong năm 2016, bộ phận Đăng ký kinh doanh của Sở KHĐT Lâm Đồng đã tiếp nhận và giải quyết 4.140 hồ sơ; trong đó, có 917 hồ sơ thành lập mới DN, 366 hồ sơ thành lập mới đơn vị trực thuộc, 1.076 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN hay đơn vị trực thuộc, 1.289 hồ sơ DN hay đơn vị trực thuộc thay đổi mẫu dấu và chỉ có 204 hồ sơ giải thể DN hay đơn vị trực thuộc. Trong tổng số hồ sơ trên, đã có 20 DN đăng ký các thủ tục qua mạng.
 
Trong 3 tháng đầu năm 2017 vừa qua đã có 269 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 1.250 tỷ đồng, trong khi đó chỉ có 37 DN và 23 đơn vị trực thuộc giải thể.
 
Trong thẩm định giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh, theo ông Nhân, Sở luôn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, không có trường hợp từ chối cấp đăng ký DN. 
 
Tuy nhiên, theo ông Nhân, dù đã tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ trước khi nhận tại bộ phận một cửa, nhưng vẫn còn 77 hồ sơ phải ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung do có sai sót so với quy định, hoặc do DN chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, chưa đóng mã số thuế hộ cá thể. Trong xử lý có 26 hồ sơ bị trễ hẹn, các trường hợp trễ hẹn (chủ yếu là hồ sơ giải thể DN) do các đơn vị phối hợp và lỗi kỹ thuật của hệ thống kết nối thông tin. 
 
“Nhiều trường hợp chúng tôi phải giúp DN điền thông tin, sửa chữa để hồ sơ hợp lệ, tránh được sai sót” - ông Nhân cho biết.
 
VIẾT TRỌNG
,
.