Đạ Tẻh: Sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)
Ngày 19/5, Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dưới hình thức sân khấu hóa của huyện Đạ Tẻh tổng kết, trao giải thưởng. Đây là một trong những cách làm sáng tạo, giúp việc chuyển tải nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với người xem một cách sinh động, hấp dẫn, ấn tượng, dễ đi vào lòng người, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
 
Sau khi tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cả nước chuyển sang thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Đạ Tẻh ban hành kế hoạch thực hiện, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện, ban hành mẫu đăng ký tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân, những mô hình đẹp, những cách làm hay trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời giao Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành văn hóa, Đài TT-TH huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giao Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của các tổ chức đảng, đảng viên. Mặt khác, BTVHU tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt huyện để quán triệt Chỉ thị 05 và tổ chức lễ ký cam kết thực hiện chỉ thị đối với các TCCS đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể huyện với 7 nội dung chủ yếu, trong đó lấy nội dung treo ảnh Bác Hồ nơi công sở và sưu tầm lời dạy của Bác phù hợp với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên làm nòng cốt. Đây chính là một trong những cách làm sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của BTVHU Đạ Tẻh, bởi với việc treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng nhất của công sở như là một sự nhắc nhở thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên, phải luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ, trong đạo đức, lối sống. Cùng với đó, việc sưu tầm những lời dạy của Bác phù hợp với công việc chuyên môn được giao để trình bày vào sáng thứ hai đầu tuần, đầu tháng, kết hợp với việc tự kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được trong tuần, trong tháng có ý nghĩa nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đúng với lời dạy của Bác Hồ. 
 
Điều đáng nói nữa là, trong chỉ đạo, BTVHU Đạ Tẻh có chủ trương chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của Chỉ thị 05/CT-TW gắn với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) để triển khai thực hiện, theo phương châm: “Trong trước, ngoài sau”, “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm”, “Làm nhiều nói ít”. 
 
Đặc biệt, để tạo sức hấp dẫn mọi người tham gia thực hiện, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, BTVHU Đạ Tẻh chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch, thể lệ, nội dung và giúp đỡ các TCCS đảng xây dựng chương trình Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, hội thi có nội dung xoay quanh Chỉ thị 05/CT-TW, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống chính trị, văn hóa, văn nghệ của huyện và là hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
Hội thi bao gồm 4 phần thi: Chào hỏi; kiến thức; hùng biện và tiểu phẩm, có nội dung chủ đạo về Chỉ thị 05/CT-TW. Chẳng hạn, trong phần thi kiến thức, các thành viên của các đội thi sẽ phải trả lời những câu hỏi do BTC đưa ra liên quan đến thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Trong phần thi hùng biện, đại diện các đội thi sẽ hùng biện về các chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Về phong cách quần chúng; dân chủ; nêu gương; Về chống chủ nghĩa cá nhân; về nói đi đôi với làm; Về gắn bó với nhân dân; Về đoàn kết xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền TSVM… 
 
Trong phần thi tiểu phẩm, thông qua các tiểu phẩm kịch nói, kịch dân ca, múa, hát mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phản ánh những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác và ca ngợi quê hương, đất nước…
 
Theo ông Trương Thái Anh Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh: Với việc sáng tạo trong tổ chức thực hiện nói trên, sau một năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị tại Đạ Tẻh đã đạt được kết quả khả quan, đó là: Đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao của các cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo được phong cách thân thiện, gần dân, gắn bó với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ
,
.