Kiểm tra việc áp dụng ISO tại 46 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng cho biết, bắt đầu trong tháng 6 sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Tài chính để kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 46 cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh. 
 
Nội dung chính của các đợt kiểm tra là bộ thủ tục hành chính của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt; bản công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc công bố lại khi có điều chỉnh phạm vi áp dụng, có niêm yết tại đơn vị; quy định về chức năng và nhiệm vụ của từng phòng, ban và bảng phân công nhiệm vụ, yêu cầu năng lực của từng vị trí công tác, hồ sơ đánh giá nội bộ, hồ sơ xử lý các khiếu nại của khách hàng; việc cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật; việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO…
 
Việc kiểm tra được tiến hành theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
VT
,
.