Yêu Bác, học Bác lòng ta trong sáng hơn
Cập nhật lúc 09:16, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Tấm lòng đối với dân với nước; tâm hồn đẹp đẽ, thanh cao; đức tính giản dị, khiêm tốn; trí tuệ trác việt … đã hun đúc nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ ghi nhận và tôn vinh. Những phẩm chất cao quý của Người đã có ảnh hưởng và cảm hoá mạnh mẽ đến với mọi người xung quanh. Tinh hoa ánh sáng từ con người Bác phát ra đã chiếu rọi làm cho tâm hồn ta trong sáng hơn, cuộc đời ta đẹp đẽ hơn. 
 
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn
 
Đó là một câu thơ rất giản dị mà sâu sắc, giản dị đến mức ai cũng hiểu và thấm thía cái hay, cái đẹp của nó. Bởi vì tấm lòng của Bác Hồ đối với nước, với dân; tâm hồn cao đẹp, đức tính giản dị và khiêm tốn; sự thông tuệ trác việt…đã tạo nên nhân cách vĩ đại của một lãnh tụ thiên tài, mà không chỉ những người Việt Nam chân chính, mà ngay cả kẻ thù của dân tộc ta cũng phải khâm phục. Và điều quan trọng hơn hết là những phẩm chất cao quý đó đã ảnh hưởng, cảm hoá sâu sắc, mãnh liệt đến mọi người, mọi số phận, đến cuộc đời của những người xung quanh...Tinh anh từ con người Bác đã tỏa sáng khắp nơi.
 
Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, khi mà cuộc sống nẩy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, chúng ta càng yêu quý và cảm phục Bác Hồ ở tầm nhìn xa trông rộng; tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; sự sâu sát quần chúng, tin yêu và tôn trọng quần chúng, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình; thực hiện và phát huy dân chủ, có tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, hợp tác; kiên quyết bài trừ tham ô, lãng phí, quan liêu ...Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ kính yêu mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng ngời để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và làm theo. 
 
Con người Hồ Chí Minh, công lao vô cùng to lớn của Hồ Chí Minh đối với dân, với nước, với nhân loại cần lao…sáng tỏ như ban ngày. Thế nhưng vẫn còn những người chưa hiểu, đúng hơn là cố tình chưa hiểu, thậm chí cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật; cố tình bôi nhọ, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mưu đồ đen tối. Sự thật là một người bình thường thì ai cũng thấy được, hiểu được phẩm cách cao đẹp và công lao to lớn của Hồ Chí Minh đối với đất nước và nhân dân Việt Nam; chỉ có những người tâm không sáng, mục đích không lành mạn, đúng đắn mới cố tình phủ nhận mà thôi. Điều trớ trêu là những người luôn lên giọng phỉ báng, thóa mạ, công kích thần tượng Hồ Chí Minh lại là những người ít nhiều có trình độ hiểu biết, thậm chí có người học vấn cao. Vì vậy, chúng ta cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động đó. 
 
Đúng như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: “Người Việt Nam nào cũng hiểu Hồ Chủ tịch là người thế nào, thường nói gì, suốt đời làm gì. Người bình dân mộc mạc lại còn hiểu Hồ Chủ tịch dễ hơn người khác”. Có thể nói, vị lãnh tụ mà cả cuộc đời là bằng chứng hùng hồn, cảm động về tấm gương của một con người dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được phong thái ung dung tự tại; xử sự một cách hài hòa, tự nhiên giữa đời tư và việc công, giữa vĩ nhân và người bình thường, giữa đạo đức cách mạng với đạo đức hàng ngày… trở nên siêu việt, vô song khó ai có thể sánh được, nhưng lại bất cứ ai cũng có thể hiểu, học tập và làm theo.
 
Yêu thương Bác, học tập và làm theo Bác sẽ giúp cho mỗi người sống thực sự khiêm tốn, cầu thị, vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua và chiến thắng chính mình để không ngừng phấn đấu vươn lên xứng đáng là con cháu Bác Hồ…Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”.
 
Yêu Bác phải ra sức học tập và làm theo Bác
 
Nội dung học tập và làm theo Bác đã được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mà cụ thể hiện nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những điểm mới, nội dung trọng tâm được xác định trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo Bác có đem lại hiệu quả thiết thực, có góp phần khắc phục được thực trạng tiêu cực, yếu kém đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực hiện nay hay không lại phụ thuộc vào ý thức, tinh thần, thái độ của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là những cán bộ chủ chốt. 
 
Trước hết, mỗi tổ chức, cá nhân phải quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương của Bác vừa là vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm to lớn; do đó việc làm theo phải hết sức tự giác, nghiêm túc, coi trọng tính thực chất, tránh cách làm qua loa, hình thức; phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân; đặc biệt phải đề cao vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, sâu sát, cụ thể... 
 
Thứ hai, trong bối cảnh hiện nay, cần coi trọng học tập và làm theo Bác ở đức hy sinh, tinh thần phấn đấu suốt đời vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; đặc biệt là tư tưởng vì dân, lấy dân làm gốc: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Từ đó, phải quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân; gần dân, hiểu dân, chăm lo đời sống của dân; thực hành dân chủ thực sự để phát huy sức mạnh của dân; khắc phục triệt để tình trạng lợi ích nhóm làm thiệt hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân…
 
Thứ ba, điều quan trọng nhất của mỗi cá nhân, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là phải nắm vững và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, nói đi đôi với làm; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước…; từ đó tạo ra những chuẩn giá trị đạo đức mới phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 
 
Thứ tư, vấn đề cốt lõi và có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch vững mạnh là phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mỗi đảng viên phải ý thức rõ về vai trò, sứ mệnh của mình, từ đó kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội…
 
Càng yêu quý Bác mỗi người chúng ta nhất là những cán bộ, đảng viên càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lòng ta trong sáng hơn, trở thành tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Có như vậy mới thực hiện được điều mong muốn của Bác Hò kính yêu lúc sinh thời: “Nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”.
 
VĂN NHÂN
,
.