8 nhóm lĩnh vực thủ tục hành chính cần hoàn tất việc rà soát
Cập nhật lúc 17:17, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành trong tỉnh thuộc 8 nhóm lĩnh vực phải có trách nhiệm rà soát trong năm nay để kiến nghị với tỉnh đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực của mình. 
 
8 nhóm lĩnh vực thủ tục hành chính này gồm đầu tư, xây dựng, công thương, tài chính, khoa học, tài nguyên, lao động, văn hóa. 
 
Theo kế hoạch, các sở, ngành trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trên có trách nhiệm chủ trì, triển khai rà soát và báo cáo kết quả thực hiện trình UBND tỉnh trước tháng 9/2017. 
 
G.KHÁNH
,
.