Trẻ em dưới 36 tháng tuổi và phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội vào năm 2030
Cập nhật lúc 08:21, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo kế hoạch triển khai đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” xác định mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2017 -2020 đảm bảo 100% đối tượng khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của nhà nước sống ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số được hưởng trợ cấp xã hội. Đảm bảo 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó tối thiểu 10% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện.
 
Giai đoạn 2021 -2025 có 100% đối tượng khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mở rộng chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp xã hội. Đảm bảo 70% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó ít nhất 30% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện.
 
Tầm nhìn đến năm 2030 có 100% đối tượng khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng tuổi và phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội. Đảm bảo 90% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó ít nhất 50% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện.
 
AN NHIÊN
,
.