Trên 1.900 hồ sơ bị trễ hạn trong toàn tỉnh
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tiếp nhận 282.896 hồ sơ đến giải quyết thủ tục hành chính. Toàn tỉnh đã giải quyết 277.044 hồ sơ, còn 5.852 hồ sơ đang được giải quyết. 
 
Trong số hồ sơ trên, có 290.912 hồ sơ giải quyết đúng hạn, còn 1.984 hồ sơ giải quyết bị trễ hạn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,3%.
 
VT  
,
.