Ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, HS, SV dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 16:57, Thứ Ba, 06/06/2017 (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
 
Theo đó, chính sách hỗ trợ học tập cho trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.
 
Học sinh dân tộc thiểu số từ bậc tiểu học đến THPT được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.Học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.
 
Học sinh dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.
 
Bích Thảo
,
.