Toàn tỉnh có 31 giấy phép về tài nguyên nước
Cập nhật lúc 16:52, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)
Ngày 17/7, thông tin từ Phó phòng Tài nguyên nước (Sở TN&MT Lâm Đồng) - ông Bùi Đình Dũng cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 31 giấy phép về tài nguyên nước, bao gồm khoan thăm dò, xả nước thải, khai thác và sử dụng... Những giấy phép này được cấp mới hoặc cấp lại cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân từ đầu năm 2017 đến nay; trong đó, chủ yếu có thời hạn trong 5 năm. 
 
Về xả nước thải, lớn nhất là các đơn vị: Công ty (CT) TNHH CBTP hằng ngày Đà Lạt - Đinh Lạc, Di Linh 160 m3/ngày đêm; CT TNHH sản xuất Hạt giống rau Lâm Đài - Hiệp An, Đức Trọng 80 m3/ngày đêm; CT TNHH Vĩnh Tiến - Phường 5, Đà Lạt 60 m3/ngày đêm và DNTN Nguyễn Xuân Đông - Phường 1, Bảo Lộc 40 m3/ngày đêm. Về khai thác, sử dụng nước mặt có: CT CP thủy điện Đa Dâng 3 - Đan Phượng, Lâm Hà và Ninh Gia, Đức Trọng với Thủy điện Đa Dâng 3, công suất 12 MW, 65 m3/s; CT CP Điện Gia Lai - Đa Chair, Đa Nhim, Lạc Dương với Thủy điện Đạ Khai, 8,1 MW, 4,8 m3/s; CT CP Đầu tư Thiên Hòa An - Lộc Phát, Bảo Lộc 9.600 m3/ngày đêm; CT CP Cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng - Liên Hiệp, 2.400 m3/ngày đêm và CT TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng - Dran, Đơn Dương 1.500 m3/ngày đêm. 
 
M.ĐẠO
,
.