6 chợ xã được nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống
Cập nhật lúc 09:35, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo chủ trương của UBND tỉnh, có 6 chợ xã được nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sốn. Trong đó có chợ Tu Tra –xã Tu Tra (Đơn Dương), chợ Liên Hiệp –xã Liên Hiệp (Đức Trọng) và nâng cấp, bổ sung khu bán thực phẩm tươi sống tại 4 chợ đã được dự án LIFSAP đầu tư giai đoạn 2010 -2015 gồm: chợ Lộc Quảng –xã Lộc Quảng (Bảo Lâm), chợ Tân Hội –xã Tân Hội (Đức Trọng), chợ Gia Lâm –xã Gia Lâm (Lâm Hà), chợ Đạ R’Sal –xã Đạ R’Sal (Đam Rông).
 
Các chợ được đầu tư, nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống với tổng vốn gần 6,3 tỷ đồng từ nguồn vốn của dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 -2018. 
 
AN NHIÊN
,
.