Bảo Lâm đã có 9/14 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
Cập nhật lúc 09:51, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Huyện Bảo Lâm hiện đã có 9 đơn vị là các xã Lộc An, Lộc Đức, Lộc Thành, Lộc Nam, Lộc Phú, Lộc Ngãi, Lộc Tân, Lộc Quảng và thị trấn Lộc Thắng đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
 
Hiện nay, huyện đang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; củng cố và tăng cường đội ngũ y, bác sĩ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở. Trong đó, huyện tập trung đầu tư cho những xã chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế. Huyện tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2017, 5 xã còn lại là B’Lá, Tân Lạc, Lộc Lâm, Lộc Bắc và Lộc Bảo đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
 
Được biết, hiện nay, 100% trạm y tế xã, thị trấn trong huyện đã có bác sĩ và nữ hộ sinh trung cấp hoặc y sĩ sản nhi, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tuy vậy, tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, chỉ mới đạt 64,25%.
 
XL
,
.