Đạ Tẻh: Không còn phòng học tạm
Cập nhật lúc 09:27, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Đạ Tẻh hiện có 38 trường học, trong đó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý 35 trường gồm: 14 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở. Nhiều năm nay, huyện đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống trường học trên địa bàn, từng bước kiên cố hóa, các điểm trường vùng sâu được sửa chữa kịp thời; huyện đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội giáo dục để thêm nguồn lực đầu tư trường lớp trên địa bàn, nên đến nay không có phòng học tạm.
 
Theo UBND huyện Đạ Tẻh, hiện 10/10 xã trên địa bàn duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; hơn nửa số xã trên đã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất trường học, 10/10 xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục.
 
GIA KHÁNH
,
.