Di linh: Học sinh bỏ học giảm
Cập nhật lúc 09:26, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh cho biết, lượng học sinh bỏ học đã giảm dần trong những năm học gần đây.
 
Cụ thể, như trong năm học 2013 - 2014, toàn huyện có 284 học sinh bỏ học (trong đó 9 học sinh ở bậc tiểu học, 275 học sinh bậc trung học cơ sở (THCS); năm học 2014 - 2015 có 219 học sinh bỏ học (14 học sinh tiểu học, 205 học sinh THCS); đến năm học 2015 - 2016 đã giảm còn 174 học sinh bỏ học (7 học sinh tiểu học, 167 học sinh THCS). Trong năm học 2016 - 2017 vừa qua, toàn huyện chỉ còn 113 học sinh bỏ học (8 học sinh bậc tiểu học, 105 học sinh bậc THCS), chiếm tỷ lệ 1,1% trong tổng số học sinh hiện có.
 
Trong bậc trung học phổ thông, với 6 trường trên địa bàn, năm học 2016 - 2017 vừa qua huyện có 142 học sinh bỏ học. 
 
Phòng GDĐT Di Linh cho biết công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học tuy huyện đã có nhiều nỗ lực nhưng một số đơn vị hiệu quả vẫn còn thấp; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm nhưng vẫn còn cao so với mặt bằng chung toàn tỉnh.
 
V.TRỌNG
,
.