Di Linh: Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hoạt động
Cập nhật lúc 09:42, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Phòng Giáo dục Di Linh cho biết, toàn huyện Di Linh có 5 trường mầm non tư thục và 43 cơ sở mầm non tư thục được cấp phép hoạt động với tổng số trên 1.800 học sinh trong năm học 2016 - 2017 vừa qua. Trong đó nhà trẻ có 31 nhóm, lớp với trên 430 học sinh; mẫu giáo có 42 lớp với trên 1.350 học sinh, có 7 lớp 5 tuổi với trên 180 học sinh.
 
Hàng năm, Phòng đã cùng các ngành chức năng huyện thường xuyên kiểm tra các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại các trường, các cơ sở ngoài công lập trên. Hầu hết các trường, các cơ sở này đều đủ điều kiện, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
 
Trong năm học, Phòng cũng thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tham gia tập huấn, thực hành các hoạt động giáo dục tại các trường công lập. 
 
Phòng giao cho các trường mầm non, mẫu giáo công lập trên địa bàn xã, thị trấn giúp đỡ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích các trường và cơ sở này tham gia các hoạt động chuyên môn do cụm tổ chức trong năm. 
 
Qua kiểm tra Phòng cho biết không có trình trạng bạo lực trẻ em tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
 
Viết Trọng
,
.