Hỗ trợ cho 20.000 phụ nữ khởi nghiệp
Cập nhật lúc 19:40, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020” phối hợp với Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện trong phạm vi ngành, địa phương phụ trách, đảm bảo mục tiêu đề ra.
 
Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025” của Chính phủ (phê duyệt ngày 30/6/2017), nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Phấn đấu đến 2025 đạt các mục tiêu: 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ quản lý; có 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh doanh.
 
Đối tượng tham gia Đề án là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ với phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người DTTS, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp. Trước mắt, xây dựng các mô hình thí điểm tuyên truyền tại cộng đồng ở 10 tỉnh đại diện cho vùng miền, tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng.
 
AN NHIÊN
,
.