Kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục
Cập nhật lúc 09:11, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)
Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Di Linh vừa tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục. Tham gia dự tuyển lần này có 453 thí sinh; trong đó, dự tuyển giáo viên mẫu giáo có 188, tiểu học có 157 và trung học cơ sở có 108 thí sinh. Những thí sinh dự tuyển là giáo viên đang công tác và chưa tham gia công tác nhưng đã có văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hội đủ điều kiện để xét tuyển giáo viên.
 
Bên cạnh việc kiểm tra trình độ chuyên môn, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện còn sát hạch, phỏng vấn các thí sinh về kiến thức; trong đó, có Luật viên chức, các nghị định liên quan đến ngành Giáo dục… nhằm tuyển chọn những thí sinh đảm bảo theo yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm để tuyển dụng vào đội ngũ của ngành. 
 
Trong số 453 thí sinh tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch lần này, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Di Linh đã tuyển chọn 330 giáo viên mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở.
 
B.T
,
.